Hovenschool

215

Leerlingenraad

Na spannende verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 zal een leerlingenraad gekozen worden: 

Deze leerlingenraad bestaat uit:

 


De leerlingenraad vergadert met de directeur, o.a. over de goede ideeën, die in de ideeënbus zitten.
De notulen van deze vergaderingen worden op de website geplaatst (zie linkerzijde van deze pagina).

 

 

×