Hovenschool

201

Contact

Langestraat 1
7419 AP Deventer
Tel: 0570 - 615069
E-mail: info@hovenschool.nl

Laatste Nieuws

Aangesloten bij

de Hovenschool

De Hovenschool is een openbare basisschool in Deventer, wij maken deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Deventer. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen uit de wijk, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Open staan voor alle kinderen betekent ook dat wij streven naar thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen.

Het profiel van de school is natuur en milieu. Daarin vinden wij dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij willen kinderen liefde en eerbied voor alles wat leeft, groeit en bloeit bijbrengen. Dit komt tot uitdrukking in lessen, thema’s en in het gebruik van de schooltuin, maar ook in zaken zoals de inrichting van ons schoolgebruik en ons streven om milieubewust met energie om te gaan. 

Klik hier voor meer informatie over onze school.

 

 

 

 

                                                        

×