Hovenschool

212

Actueel

Anonym

Introductie van tablets en het werken met de digitale leeromgeving “Plannex”

Digitale leeromgevingen maken het mogelijk om flexibel te leren. Zo kunnen kinderen altijd leren, onafhankelijk van plaats en tijd. De digitale leeromgeving stelt leerlingen in staat kennis te creëren. Het is bij uitstek geschikt om leerlingen actief aan de slag te laten gaan met het verzamelen, selecteren, verwerken en delen van informatie.

Op de Hovenschool willen we de leerlingen in staat stellen om te kunnen werken binnen zo’n digitale leeromgeving.  
 
Vorig schooljaar is een actieteam van start gegaan. Dit team houdt zich bezig met het onderzoeken van de leerbehoeften van onze kinderen, het hierop aansluiten middels ICT-middelen, de (on-)mogelijkheden hiervan binnen onze school en met het vormgeven van nieuw beleid op dit terrein.
 
De doelen die hiervan de basis vormen zijn:
 
  • Versterken van de “mediawijsheid” van de leerlingen.
  • Leerlingen gebruiken de tablets en de digitale leeromgeving op een veilige, verantwoorde, doelmatige manier.
  • Leerlingen kunnen zelfstandig leren in de digitale leeromgeving.
  • Leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
  • Leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
  • Leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
 
Zo werken wij nu:
Dit schooljaar zijn wij op de Hovenschool gestart met het werken op i-pads in de groepen 3 t/m 8. Er worden drie tablets per groep ingezet. Deze worden voor meerdere doeleinden gebruikt:
Op alle i-pads werkt het programma “Plannex” (=plannen naar excellentie). Alle leerlingen met een eerste of tweede leerlijn werken zelfstandig met deze educatieve leeromgeving van “Plannex”. Ook staan er verscheidene educatieve apps op elke tablet en natuurlijk kan de i-pad bijvoorbeeld worden ingezet als informatiebron. De digitale leeromgeving is zo toegankelijk voor alle leerlingen in de groep.

Om goede ondersteuning te kunnen bieden, worden de teamleden momenteel geschoold in het werken met “Plannex” en met het werken binnen een educatieve digitale leeromgeving. Hierbij is aandacht voor omgang met de i-pads in het algemeen, maar ook voor (educatieve) apps, het programma “Plannex” en voor de klassenorganisatie rondom het werken met de i-pads. De kinderen, leerkrachten en ouders zijn erg enthousiast over de introductie van de i-pads.

Vorige artikel Herfst in groep 1/2a
Volgende artikel Pepernoten bakken in groep 1/2A
Print
4860 Rate this article:
Geen beoordeling
×